Historia

KLUB DOBREGO ROLNIKA – elitarne forum szkoleniowo-dyskusyjne

Klub rozpoczął  swą działalność jesienią 2000r., pod patronatem Towarzystwa Czytelni Ludowych.

Klub Dobrego Rolnika stał się kontynuatorem ponad 10-letniej działalności Prymasowskiego Uniwersytetu Ludowego (PULS), który zainaugurował zajęcia dla młodzieży wiejskiej 12 października 1989r.

Grono absolwentów tej strzeleńskiej wszechnicy uczestniczących następnie w projekcie „Kształcenie Liderów Wiejskich” oraz wyjeździe studyjnym do Austrii stało się rzecznikiem kontynuacji swoich formacyjnych spotkań.

Realizacja pomysłu stała się możliwa dzięki życzliwości gospodarza miejsca, proboszcza parafii Św. Trójcy w Strzelnie – ks. kanonika Ottona Szymków. Użycza rolnikom ogrzane pomieszczenie, podejmując ich każdorazowo kawą i ciastem. Spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie, w soboty o godz. 17.00, a ich miejscem jest górna sala Muzeum – Ośrodka Kultury Ottona i Bolesława obok Bazyliki.

Tradycyjnie inauguracją spotkań każdego kolejnego sezonu jest udział we mszy świętej z okazji Święta Niepodległości, a następnie wysłuchanie wykładu inaugurującego przeznaczonego do pogłębienia wiedzy o polskiej historii i kulturze oraz świadomości patriotycznej.

Spotkanie prowadzone do końca marca gromadzą grono kilkudziesięciu rolników – gospodarzy z terenu ościennych gmin.

Gośćmi rolników są najczęściej wykładowcy znanych polskich uczelni oraz osoby odpowiedzialne w państwie za politykę rolną.

Spotkania mają stałą określoną formę, rozpoczynają się wykładem zaproszonego gościa, po czym odbywa się dyskusja osób zainteresowanych.

 

Odwołanie do historii

Klub Dobrego Rolnika realizuje w swoich założeniach hasła pracy organicznej, które były fundamentem działalności Towarzystwa Czytelni Ludowych.

Ta niezwykle zasłużona organizacja (szczególnie dla regionu Wielkopolski i Pomorza) powstała na terenie zaboru pruskiego w 1880r.

Towarzystwo Czytelni Ludowych niosło z dużym powodzeniem kaganek oświaty i szerzyło zasady „pracy od podstaw” oraz ruchu spółdzielczego wśród szerokich mas wiejskich w okresie szalejącego „Kultukampfu”

W 1921r. TCL otworzyło pierwszy na ziemiach polskich – w Gnieźnie (na Dalkach) – Uniwersytet Ludowy. Stał się on wzorcem dla innych tego typu placówek oświatowych, które wkrótce zaczęły powstawać na terenie II Rzeczpospolitej.

Jednym z absolwentów Uniwersytetu Ludowego na Dalkach był Stanisław Mikołajczyk – działacz ruchu ludowego i premier rządu RP na uchodźstwie.

W 1989r. Na podstawie dekretu ks. prymasa J. Glempa z inicjatywy ówczesnego proboszcza Strzeleńskiego ks. kanonika Alojzego Święciochowskiego został erygowany pierwszy, w nowo odradzającej się rzeczywistości – uniwersytet ludowy – o proweniencji katolickiej. Kolejno potem, jak „grzyby po deszczu” powstało w Polsce ponad 100 takich placówek.

 

Założenia programowe KDR

Program spotkań jest każdego roku starannie przygotowywany w taki sposób, aby ich uczestnicy mogli posiąść wiedzę na temat nowoczesnych agrobiotechnologii oraz naturalnych metod uprawy i nawożenia.

Klub nie zamierza wyręczać koncernów chemicznych i dystrybutorów środków do produkcji rolnej propagujących coraz to nowe generacje swoich produktów z grupy tzw. „ciężkiej” chemii.

Prezentowane tematy podczas zimowych spotkań pozwalają rolnikom uzyskać informacje dotyczące:

  • efektywnego i opłacalnego gospodarowania
  • uzyskiwania zadowalających plonów o wysokiej wartości biologicznej
  • zachowania lub coraz częściej przywrócenia pierwotnej urodzajności gleby.