Prezentacje

Mechanizmy uprawy sprzyjające pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę

Alginit – korzyści ze stosowania

Wojciech Kopeć – Nie tylko nawożenie

Możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle PW 2015 – 20 ustanowionego Uchwałą Rządu nr 222 z 15.12.2015 oraz w ramach Raportu Komisji UE z 22.11.18.

 Więcej – pobierz plik

Szanowni Państwo – publikujemy prezentację dr inż. Janusza Mazurka

Prezentacja o dużej przydatności praktycznej wygłoszona 19.XII 2015r. przez dr, inż Janusza Mazurka – dotyczy skutecznej ochrony fungicydowej upraw cebuli, zbóż i rzepaku. Wykładowca udostępnia tę część wykładu, która nie jest objęta jego prawami autorskimi.

Informacja składa się z 4 części:

I- slajdy 1-12  -wyjaśniają jak skład chemiczny i właściwości fizyczne poszczególnych grup fungicydowych wpływają na mechanizm i skuteczność ich działania

II – slajdy 14-48

  -sposoby rozróżniania poszczególnych chorób cebuli oraz strategię jej ochrony

III – slajdy 49-59

    – rozróżnianie chorób i strategia ochrony zbóż

IV – slajdy 60-70 choroby i strategia ochrony rzepaku.

 Więcej – pobierz plik

Fotowoltaika, czyli jak produkować prąd elektryczny z promieniowania Słońca

Wszystkie źródła energii na Ziemi, zarówno te kopalne, czyli węgiel, ropa i gaz, jak i odnawialne (OZE), pochodzą z energii docierającej do kuli ziemskiej w formie promieniowania słonecznego. Źródła kopalne to nic innego jak nagromadzona dzięki procesom fotosyntezy, a następnie przekształcona w wyniku różnych procesów biomasa, która została wytworzona przed milionami lat.

 Więcej – pobierz plik

Od chemii do ekologii

 Więcej – pobierz plik

Bioróżnorodność – owady pożyteczne i zapylające

 Więcej – pobierz plik

Gleba – grunt to bezpieczeństwo

 Więcej – pobierz plik

Aminokwasy na plonowanie kukurydzy uprawnej na kiszonkę

Więcej – pobierz plik

Łączne stosowanie agrochemikaliów

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Prof. dr hab. Marek Korbas, inż. Henryk Wachowiak, mgr inż. Jakub Danielewicz, inż. Adam Paradowski, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Więcej – pobierz plik

Potrzeba innowacji w ochronie roślin rolniczych wynikająca z ograniczeń substancji czynnych wprowadzanych przez unię europejską

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Inż. Henryk Wachowiak, Instytut Ochrony Roślin-PIB, Poznań

Więcej – pobierz plik

Zdrowie zaczyna się od zdrowej gleby

Kobylniki, S. Gacka / 2016.09.29

Więcej – zobacz film

A. Bomberski

Dzialanie Wspolpraca PROW 2014-2020 Strzelno

Więcej – zobacz prezentacje w power poincie